انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان مرکزی : عوارض خودروئی     
موضوع : عوارض خودروئی

بسمه تعالی

قابل توجه کلیه مدیران محترم دفاتر

سلام علیکم

احتراماً به استحضار کلیه مدیران محترم دفاتر پیشخوان شهر اراک می رساند باتوجه به هماهنگی های به عمل آمده مقرر گردید ازاین به بعد دفاتر از طریق پوز بانک شهر اقدام به واریز نمودن وجه دریافتی عوارض خودرو به حساب شهرداری اقدام نمایند لذا از مدیران محترم دفاتر خواهشمند است مدارک ذیل را جهت دریافت دستگاه پوز بانک شهر به دفتر انجمن تا پایان وقت اداری 7/6/93 تحویل نمایند در غیر اینصورت به منظله انصراف از ارائه خدمات عوارض خودرویی شهرداری می باشد.

مدارک مورد نیاز: کپی شناسنامهٰ کپی کارت ملی ٰ کپی جوازٰ کپی فیش تلفنی که قرار است دستگاه پوز روی آن نصب گردد.

ضمناً مراجعه فقط توسط مدیران دفاتر صورت گیرد.


باتشکر

انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت


نویسنده
سه شنبه ۴ شهريور ۱۳۹۳
تاریخ