انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان مرکزی : قطع همکاری تااطلاع ثانوی باشرکت پارسیان      
موضوع : قطع همکاری تااطلاع ثانوی باشرکت پارسیان

قطع همکاری باشرکت زمرد پارسیان تا اطلاع ثانوی


نویسنده
يكشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۱
تاریخ