انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان مرکزی : اطلاعیه3-اظهارنامه     
موضوع : اطلاعیه3-اظهارنامه

بسمه تعالی

اطلاعیه3-اظهارنامه مشاغل

مدیران محترم دفاتر استان

 به اطلاع می رساند هزینه آموزش و دریافت user , password به ازای سیستم اول مبلغ 300/000 ریال و به ازای هر سیستم اضافی مبلغ 100/000 ریال بوده که می بایستی به شماره حساب پست بانک- بنام انجمن صنفی دفاتر استان به شماره 55060312803313/11 واریز و همراه با مابقی مدارک در روز جلسه تحویل گردد.

بدیهی است هرگونه مشکل در مدارک تحویلی سبب تاخیر در ثبت نام و در یافت user , password می گردد و مسولیت آن بر عهده مدیر دفتر می باشد.

 

انجمن صنفی دفاتر استان


نویسنده
چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۵
تاریخ