انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان مرکزی : راهنمای ثبت نام متقاضیان تمدید و تعویض پروانه مهارت     
موضوع : راهنمای ثبت نام متقاضیان تمدید و تعویض پروانه مهارت

بسمه تعالی

مدیران محترم دفاتر

احتراماً جهت دریافت دفترچه راهنمای فنی و حرفه ای - ثبت نام متقاضیان تمدید و تعویض پروانه مهارت صنعت ساختمان به ادامه مطلب مراجعه نماید.

 

انجمن صنفی دفاتر استان

 


ادامه مطلب

 


نویسنده
چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۵
تاریخ