انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان مرکزی : دستوالعمل جدید گاز     
موضوع : دستوالعمل جدید گاز

بسمه تعالی

 

نامه شرکت گاز در خصور واگذاری اشتراکها در ادامه مطلب....................

لازم به ذکر است عواقب عدم رعایت موارد اعلامی در نامه بر عهده مدیر دفتر می باشد.


ادامه مطلب

 


نویسنده
پنجشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۵
تاریخ