انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان مرکزی : توافقات کانون کشوری دفاتر با همراه اول     
موضوع : توافقات کانون کشوری دفاتر با همراه اول

بسمه تعالی

مدیران محترم دفاتر پیشخوان شهری و روستائی استان مرکزی

باسلام

احتراماً با عنایت به توافقات انجام شده کانون کشوری دفاتر با همراه اول مبنی بر ضمانت نامه های دفاتر فلذا دفاتر محترم از انعقاد هرگونه قراداد و دادن ضمنت نامه خودداری نموده تا ضمانت نامه به صورت یکجا از طریق کانون به همراه اول داده شود . ضمناً هزینه اولیه هر دفتر حدوداً مبلغ 10/000/000 ریال بصورت امانی به حساب کانون برای 10% تضامین واریز می شود که با اعلام کانون به دفاتر محترم مجددآ اطلاع رسانی می گردد.

 

انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان


نویسنده
دوشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۵
تاریخ