انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان مرکزی : آزمون رایگان LMS شرکت مخابرات     
موضوع : آزمون رایگان LMS شرکت مخابرات

بسمه تعالی

مدیان محترم دفاتر

باتوجه به برگزاری آزمون رایگان LMS شرکت مخابرات استان تا تاریخ 28/2/95 کلیه دفاتر شهری و روستائی نسبت به شرکت در آزمون مربوطه اقدام نمایند. ثبت نام جهت آموزش مجازی در سایت mci.webile.ir

 

انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان


نویسنده
دوشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۵
تاریخ