انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان مرکزی : دفاتر ICTروستایی     
موضوع : دفاتر ICTروستایی

بسمه تعالی

 

                                    مهم                                                           مهم

قابل توجه کلیه مدیران محترم دفاترICT روستایی استان

 

سلام علیکم

احتراما به استحضار کلیه مدیران محترم ICTروستایی استان می رساند با عنایت به لزوم تبدیل دفاترروستایی به پیشخوان خدمات دولت به جهت ارائه خدمات بیشتر و مطلوب تر به روستاییان گرامی لذا مقتضی است فرم مربوطه را که در ادامه مطلب درج گردیده پر و ممهور به مهر دفتر نموده و حداکثر تا تاریخ 95/3/10 جهت تحویل به دبیرخانه کارگروه واقع استانداری مرکزی اقدام نمایند در ضمن عدم تحویل مدارک تا پایان مهلت تعیین شده به منزله حذف دفتر محسوب می شود.لطفا با شماره تماسی که در ذیل آورده شده تماس حاصل نمائید.

شماره تماس:08633442184

 

باتشکر

انجمن صنفی دفاترپیشخوان استان

 


ادامه مطلب


نویسنده
پنجشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۵
تاریخ