انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان مرکزی : مدیران محترم دفاتر استان مرکزی     
موضوع : مدیران محترم دفاتر استان مرکزی

بسمه تعالی

 

مدیران محترم دفاترپیشخوان استان

 

سلام علیکم

احتراما به استحضار کلیه مدیران محترم دفاتر می رساند کاربران جهت آزمون در ساعت مقررشده در آزمون شرکت نمایند ولی مدیران محترم تا اطلاع ثانوی و هماهنکی لازم با مجتمع آموزشی تهران از شرکت در آزمون خودداری نمایند بدیهی است در اولین فرصت اطلاعات بعدی به صمع و نظر شما خواهد رسید.

باتشکر

انجمن صنفی دفاترپیشخوان استان


نویسنده
يكشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۵
تاریخ