انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان مرکزی : مهلت تمدید پروانه دفاتر استان     
موضوع : مهلت تمدید پروانه دفاتر استان

بسمه تعالی

مدیران محترم دفاتر استان

احتراماً باتوجه به الزام انجام مراحل تمدید پروانه دفتر با مهلت حداکثر یک ماه قبل از اتمام تاریخ انقضاء مقتضی دفاترمحترم مراحل مربوطه ( فرم آن در ادامه مطلب)را پیگیری نمایند فلذا لیست دفاتر همراه با زمان اتمام مهلت پروانه ها در ادامه مطلب درج گردیده است.

 

انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان


ادامه مطلب


نویسنده
سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
تاریخ